Å utsette bruk av høreapparat øker risikoen for demens

Ta nedsatt hørsel på alvor!

I Norge sliter snart over 1 million mennesker med nedsatt hørsel og tallet er økende.

Mange oppsøker ikke hjelp og utsetter anskaffelsen av høreapparater. I gjennomsnitt utsettes tilpassing av høreapparat med opp til 10 år.

Årsaken til at så mange utsetter å anskaffe seg høreapparat

  1. Tapet kommer så gradvis at det merkes ikke tids nok.
  2. Benekter egen situasjon og legger skylden på andre (snakker fort/utydelig/ingen diksjon)
  3. Man er ikke klar over konsekvensen av et ubehandlet hørselstap og bagatelliserer dette.

Konsekvensene av å vente med høreapparat

  1. 30-40% raskere reduksjon av kognitive evner
  2. opp til 5 ganger større sannsynlighet for å utvikle demens
  3. Sosial isolasjon, depresjon og angst.

Ca 90-95 % av alle hørselstap kan behandles med høreapparat.

Dagens høreapparat er diskrete og av høy kvalitet. Det finnes mange smarte løsninger  som gjør bruken enklere og mer hensiktsmessig.

Det er trist at mange eldre blir oppfattet som demente fordi de ikke hører og har problemer med å følge med.

Begynner man med høreapparat i tide, er prosessen mye enklere og resultatet mer vellykket.

Mistenker du nedsatt hørsel eller føler du det er vanskelig å følge med i samtaler der det er støy, ta en hørselstest og få kartlagt hørselen din i tide.

Ring oss på telefon: 67 53 20 51

Mandag – fredag: kl. 10 – 18