Din handlekurv

Audiopedagog

Hjelper deg med å ivareta hørselens funksjoner

Audiopedagog

Hva gjør en audiopedagog?

En audiopedagog er en pedagog som har spesialisert seg innenfor hørselsfaget. Det omfatter alt fra tilrettelegging, forebygging og behandling av hørselsrelaterte vansker. En audiopedagog som jobber med lydoverfølsomhet vil være opptatt av å ivareta best mulig auditiv helse, samtidig som man hjelper pasientene til å takle hverdagen bedre. Derfor vil tekniske hjelpemidler, tilpassing av arbeids/skolemiljø være viktig i en slik sammenheng. Hørsel, språk og kommunikasjon er også hovedområder en audiopedagog jobber med. Aktuelle pasientgrupper er alt fra nyfødte barn, unge og eldre med hørselsnedsetting.

Hovedoppgaver for en Audiopedagog:

  • Tilrettelegging og forebygging av hørselsrelaterte vansker.
  • Behandling av lydoverfølsomhet for bedre auditiv helse.
  • Bruk av tekniske hjelpemidler og tilpasning av miljøer.

Audiopedagogens fagområder:

  • Hyperacusis (lydoverfølsomhet)
  • Misofoni og fonofobi
  • Tinnitus (øresus)
  • Lyttetrening
  • Språkvansker (impressive- og ekspressive)
  • Auditive prosesseringsvansker

Hva koster det å gå til audiopedagog?

Behandling hos audiopedagog dekkes av det offentlige. Henvisning med diagnose fra lege eller ØNH-lege må fremlegges før oppstart av behandling. Audiopedagog hos Høvik Hørsel har direkte oppgjør hos HELFO. Les mer om dette på HELSENORGE her.

Legen kan sende henvisningen til Høvik Hørsel over Helsenett eller skrive den ut til deg. Når du har fått henvisningen, bestiller du time til audiopedagog over telefon eller epost. Mottas henvisning over Helsenett, blir du kontaktet for time.

Det er også mulig å bestille time til audiopedagog direkte uten henvisning. Konsultasjonene vil isåfall gjøres privat og må betales i sin helhet.

Sende henvisning: 

Helsenett: “Audiopedagog Høvik Hørsel” eller HER-ID: 164003

Per post: O.H Bangsvei 17, 1363 Høvik (Høvik Hørsel)

logo helfo audiopedagog

Skal du ha videokonsultasjon?

Trykk på knappen nedenfor og følg instrukser.

1. Trykk på knappen nedenfor eller gå via https://join.nhn.no/webapp/home.

2. Skriv inn ditt navn.

3. Trykk videosamtale (GRØNN knapp) og skriv inn nummeret din audiopedagog har oppgitt. Sekssifret nummer.

4. Oppgi PIN-kode din audiopedagog har oppgitt.

5. Klikk videre som «guest»

6. Legg på med RØD knapp når konsultasjonen er ferdig. Lukk vindu.

logo norsk helsenett

Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.
Ring oss på 67 53 20 51 eller benytt vår online timebestilling

Hvis du har henvisning, må du sette opp time per telefon/epost.

Kontakt audiopedagog på mail 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.