Audiopedagog

Hjelper deg med å ivareta hørselens funksjoner

Audiopedagog

Hva gjør en audiopedagog?

En audiopedagog er en pedagog som har spesialisert seg innenfor hørselsfaget. Det omfatter alt fra tilrettelegging, forebygging og behandling av hørselsrelaterte vansker. En audiopedagog som jobber med lydoverfølsomhet vil være opptatt av å ivareta best mulig auditiv helse, samtidig som man hjelper pasientene til å takle hverdagen bedre. Derfor vil tekniske hjelpemidler, tilpassing av arbeids/skolemiljø være viktig i en slik sammensetting. Hørsel, språk og kommunikasjon er også hovedområder en audiopedagog jobber med. Aktuelle pasientgrupper er alt fra nyfødte barn, unge og eldre med hørselsnedsetting.

Fagområder:

 • Hyperacusis (lydoverfølsomhet)
 • Misofoni og fonofobi
 • Tinnitus (øresus)
 • Lyttetrening
 • Språkvansker (impressive- og ekspressive)
 • Auditive prosesseringsvansker

Audiopedagogisk behandling dekkes av det offentlige (HELFO):

Audiopedagogisk behandling dekkes av det offentlige. Henvisning fra lege eller ØNH-lege med beskrivelse på diagnose må fremlegges før behandlingen starter. Diagnosen må være relevant for behandlingen. Det er ikke lengre et behov for å få godkjent søknad av HELFO før oppstart av behandling. Audiopedagog hos Høvik Hørsel har direkte oppgjør hos HELFO slik at eventuelle utlegg ikke er nødvendig. Les mer om dette på HELSENORGE her.

Henvisning kan sendes til Høvik Hørsel elektronisk over Helsenett eller per post til adresse O.H Bangsvei 17, 1363 Høvik (Høvik Hørsel). Hvis du skal sende per post, kan henvisningsskjema lastes ned her. Time må isåfall settes opp per telefon eller epost (ikke online).

 

Det er også mulig å bestille time til audiopedagog direkte uten henvisning. Konsultasjonene vil isåfall gjøres privat og må betales i sin helhet. Se link til prislisten nedenfor.

 

Se prisliste for tjenester her (privat uten henvisning)

Bestill time

Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.
Ring oss på 67 53 20 51 eller benytt vår online timebestilling.
Hvis du har henvisning, må du sette opp time per telefon/epost.

Kontakt audiopedagog på mail

  Relaterte saker til audiopedagog

  forebygge horselskader orepropper

  Ifølge Hørselshemmendes Landsforbund (HLF) anslås det at ca. 1 million…

  Les mer