Audiopedagog

Hjelper deg med å ivareta hørselens funksjoner

Audiopedagog

Hva gjør en audiopedagog?

En audiopedagog er en pedagog som har spesialisert seg innenfor hørselsfaget. Det omfatter alt fra tilrettelegging, forebygging og behandling av hørselsrelaterte vansker. En audiopedagog som jobber med lydoverfølsomhet vil være opptatt av å ivareta best mulig auditiv helse, samtidig som man hjelper pasientene til å takle hverdagen bedre. Derfor vil tekniske hjelpemidler, tilpassing av arbeids/skolemiljø være viktig i en slik sammenheng. Hørsel, språk og kommunikasjon er også hovedområder en audiopedagog jobber med. Aktuelle pasientgrupper er alt fra nyfødte barn, unge og eldre med hørselsnedsetting.

Fagområder:

 • Hyperacusis (lydoverfølsomhet)
 • Misofoni og fonofobi
 • Tinnitus (øresus)
 • Lyttetrening
 • Språkvansker (impressive- og ekspressive)
 • Auditive prosesseringsvansker

Audiopedagogisk behandling dekkes av det offentlige (HELFO):

Audiopedagogisk behandling dekkes av det offentlige. Henvisning med diagnose fra lege eller ØNH-lege må fremlegges før oppstart av behandling. Audiopedagog hos Høvik Hørsel har direkte oppgjør hos HELFO slik at eventuelle utlegg ikke er nødvendig. Les mer om dette på HELSENORGE her.

Legen kan sende henvisningen til Høvik Hørsel over Helsenett eller skrive den ut til deg. Når du har fått henvisningen, bestiller du time til audiopedagog over telefon eller epost. Mottas henvisning over Helsenett, blir du kontaktet for time.

Det er også mulig å bestille time til audiopedagog direkte uten henvisning. Konsultasjonene vil isåfall gjøres privat og må betales i sin helhet. Se link til prislisten nedenfor.

Se prisliste for tjenester her (privat uten henvisning)

Bestill time

Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.
Ring oss på 67 53 20 51 eller benytt vår online timebestilling.
Hvis du har henvisning, må du sette opp time per telefon/epost.

Kontakt audiopedagog på mail

  Skal du ha time på video?

  Relaterte saker til audiopedagog

  forebygge horselskader orepropper

  Ifølge Hørselshemmendes Landsforbund (HLF) anslås det at ca. 1 million…

  Les mer