BEDRIFT

Mangel på komfortable hørselvern som gir tilstrekkelig beskyttelse på arbeidsplassen er noe som rapporteres ofte. I utgangspunktet skal alle ansatte som eksponeres for over 85 dB(A) bruke hørselvern som er hensiktsmessig i yrket som utøves. Bruk av støybeskyttelse skal være minst mulig belastende for arbeidstakerne. Terskelen for å ta i bruk støybeskyttelse burde være så lav som mulig. Dette forutsetter at utstyret er komfortabelt og brukervennlig for arbeidstakerne.

Fra og med april 2019 skal alle hørselvern som taes i bruk på en arbeidsplass følge den nye forskriften om personlige verneutstyr. Undersøk alltid dette før du går til innkjøp av personlig verneutstyr til de ansatte.

horselsattest

STAMI om støy i arbeidslivet

Støy anses som et av de største problemene i arbeidslivet. Meldte arbeidsrelaterte støyskader utgjør om lag 60 % av totalt antall meldte arbeidsrelaterte sykdommer og holder seg stabilt trass i forebyggende tiltak. Omfanget av støyskader er også et betydelig problem offshore, og meldte tilfeller av støyskader er økende trass i redusert eksponering.

Støy er et utbredt arbeidsmiljøproblem både i norsk arbeidsliv og internasjonalt. 250 000 norske yrkesaktive rapporterer at de er utsatt for et høyt støynivå en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer og 86 000 rapporterer at de har pådratt seg hørselsskade pga støyeksponering i arbeidet. Nedsatt hørsel er den best dokumenterte helseeffekten av yrkesmessig støyeksponering og skyldes skade på sneglehuset i det indre øret. Mesteparten av skaden kommer i løpet av de første 10-15 årene med støyeksponering

Last ned hele STAMI sin rapport om “Støy i arbeidslivet og Helse”, Nr 10, årgang 14, 2013 her

Lurer du på noe?

  [wpgdprc "Dine opplysninger vil kun bli brukt til å besvare deg. Vennligst samtykk til at dette er greit."]

  Relaterte saker

  gramart ørepropper avtale

  Samarbeid med Artistorganisasjonen Gramart

  Bakgrunn for samarbeidet Gramart er landets største interesserteorganisasjon for artister…

  Les mer

  Er du utsatt for støy på din arbeidsplass?

  Hørselstap er den mest utbredte yrkesskaden i Europa Hørselskade eller…

  Les mer