Bedrift

Høvik Hørsel sitt bedriftsprogram egner seg for alle bedrifter der arbeidstakerne står i fare for å bli eksponert for støy. Store deler av vårt produktsortiment er tilpasset arbeidslivet og gir mulighet for å individuelt følge opp hver enkelt arbeidstakers hørsel.

Mangel på komfortable hørselvern som gir tilstrekkelig beskyttelse på arbeidsplassen er noe vi dessverre registrerer altfor ofte. Å bruke støybeskyttelse skal ikke være belastende for de ansatte. Terskelen for å ta i bruk hørselvern på arbeidsplassen burde være så lav som mulig. Derfor er det en forutsetning for at utstyret som benyttes er komfortabelt og brukervennlig i yrket som utøves.

Vi forhandler dirkete fra produsenten vår og har dermed mulighet til å tilpasse og kombinere produktene etter bedriftens ønske.

Næringer vi leverer til:

  • Vakt og sikkerhet
  • Event
  • Industri
  • Transport
  • Skytesport
  • Tannleger
  • Barnehager/skoler
  • Politi og Brannvesen
  • Broadcast (TV & Film)
  • Offshore og olje

Se noen av våre kunder

Kort om støyskader i arbeidslivet

I den vestlige verden, antas det at ca. 15 % av arbeidsstokken er eksponert for helseskadelig støy (WHO, 2004).

Industrien er den næringen som er mest utsatt for støy. Mange tiltak kan iverksettes for å forebygge støy på arbeidsplassen. De mest normale tiltakene er å avskjære lydkilden, forberede eller bytte ut maskinene eller ta i bruk personlig verneutstyr. Som regel er sistnevnte alternativ den mest gunstige løsningen for bedriftens økonomi og ansatte. Personlig verneutstyr er en investering som også kan benyttes på andre støyutsatte områder, i motsetning til å bytte ut, forberede eller avskjære støykilden. Bransjer som bygg og anlegg, land- og skogbruk, verkstedbransjen, offshore-bransjen og transportbransjen (vei, jernbane og fly) er også utsatt for støy.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Relaterte saker