Ny forskning viser lenger levetid ved tidlig bruk av høreapparat

At ubehandlet hørselstap kan gi nedsatt livskvalitet er ikke noe nytt, men nå har ny forskning kommet frem til at tidlig behandlet hørselstap kan gi lenger levetid. Det viser seg at vedlikeholdt syn og hørsel er noe av viktigste for å opprettholde en god helse hos voksne mennesker. Reduksjon av disse sansene fører til fysisk begrensning hos eldre som kan føre til isolasjon, depresjon og kommunikasjonsvansker. Dette vil reduserer livskvaliteten og derav fører til kortere levealder.

Sammenheng med utvikling av tidlig demens

Det har også vært mye oppmerksomhet rundt sammenhengen mellom ubehandlet hørselstap og demens det siste året. Ubehandlet hørselstap viser seg å være en av de største faktorene til å utvikle demens hos eldre mennesker. Man er ikke sikker på hva som er grunnen til at man har større risiko ved ubehandlet hørselstap, men det kan virke som at det skjer forandringer i hjernen ved manglende stimuli gjennom språk og lyd.

Er du usikker på om du har redusert hørsel anbefales det å få testet hørselen din hos nærmeste ØNH-lege eller audiograf. Er du allerede kjent med redusert hørsel, men har avventet med høreapparat på grunn av stigmaet anbefales det å ta en ny vurdering og få prøvd det ut.

Les også (artikkel): Å utsette bruk av høreapparat øker risikoen for demens

 

Kilder:

https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jgs.16086

Bestill time

Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.
Ring oss på 67 53 20 51 eller benytt vår online timebestilling

Lurer du på noe?

    Dine opplysninger vil kun bli brukt til å besvare deg.