Audiograf Anne Eie

Utdanning og erfaring:

  • Utdannet Audiograf, 1989 (Oslo)

  • Audiograf Sentrum ØNH, 1989 – 1994
  • Audiograf Bekkestua Spesialistlegesenter, 1995 – 2008
  • Grunnlegger av Høvik Hørsel, 2008 – pdd.

Fagområder:

  • Utredning av hørselstap/skade
  • (Re)habilitering av hørselstap/skade
  • Kartlegging og behandling av tinnitus
  • Service/Reparasjon høreapparater
  • Avstøp til formstøpte propper
Anne Mostue E.