Audiograf Malin Frydenberg

Utdanning og erfaring:

 • Bachelor i audiologi, 2019, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  – Praksisstudier i audiologisk utredning
  – Praksisstudier i audiologisk rehabilitering
 • Faglig fordypning: eldre og høreapparatbruk / barn og lettere hørselstap med konsekvenser i ulike sosialiseringarenaer

Fagområder:

 • Utredning av hørselstap/skade
 • (Re)habilitering av hørselstap/skade
 • Kartlegging og behandling av tinnitus
 • Service/reparasjon av høreapparater
 • Avstøp til formstøpte propper
 • Tegnespråk