Audiograf Håvard Hammer

Utdanning og erfaring:

  • Utdannet audiograf, 2019 (NTNU Trondheim)
  • Akershus Universitetssykehus HK divisjon Kongsvinger, Høresentralen