Ørepropper til russ - #beskytthørselen

Høy lyd i russetiden kan skade hørselen din permanent. Våre Russepropper bruker et frekvensveid støyfilter slik at skadelige lydnivåer og frekvenser dempes bort, samtidig som tale og musikk forblir hørbart. Vi følger nøye med på lydnivået i hver russetid, slik at vi til en hver tid vet at øreproppene demper nok. Lydnivåene de siste årene har variert og med tiden økt.

Russetiden skal være et minne for livet, ikke en evig påminnelse om hva du gjorde feil.. Hørselskader/nedsatt hørsel kan ødelegge mange muligheter for deg i fremtiden.

  • Forsvaret
  • Politi-studier
  • Ambulanse
  • Pilot
  • Nedsatt konsentrasjon som følge av øresus
  • Med mer

Mange fornøyde russ

Bestill time

Vår audiograf hjelper deg med å ta det rette valget.
Ring oss på 67 53 20 51.