Din handlekurv
Høvik hørsel på festival, så mye lyd tåler du på festival

Er du en av mange som skal på festival i sommer?

Nå som samfunnet endelig har åpnet, tror vi interessen for å dra på festivaler i sommer aldri har vært større. I denne artikkelen ønsker vi å formidle informasjon om hvor mye lyd du tåler på festival og ikke minst viktigheten av å beskytte hørselen!

Artikkelen er med utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder til arrangører og kommuner og Arbeidstilsynets veileder for musikk- og underholdningsbransjen

Helseskader og helseplager knyttet til høy lyd

Helsedirektoratet deler skadene høy lyd kan føre til i 3 kategorier:

    1. Fysiologiske forstyrrelser, for eksempel alvorlige og gjentatte søvnforstyrrelser.

    1. Psykiske forstyrrelser, for eksempel ødelagt konsentrasjon i arbeidssituasjon eller ødelagt trivsel i hvileperioder.

    1. Organskade, for eksempel hørselstap eller andre somatiske lidelser.

Svært få som skal på festival er oppmerksomme på at hørselskader kan ende i følgende plager/skader som nevnt over. Det er også viktig å merke seg at en hørselskade aldri kan reverseres, kun bli verre. Så ikke belag deg på at noen kan reparere hørselen din igjen – den har kun ett liv! En hørselskade trenger heller ikke å oppstå akutt, men kan komme flere uker etter en belastning.

Finnes det egentlig noen grense på hvor høyt festivalene kan spille?

Svaret på spørsmålet er både ja og nei. Det er faktisk de ansatte på festivalen som har vern gjennom lov (arbeidsmiljøloven) på hvor høy lyden kan være, ikke festivalens gjester. Allerede på 85 dB (LEX,8h) er arbeidstakere pliktige i å bruke hørselvern. Dette innebærer at ansatte på festivaler stort sett er pliktige i å bruke hørselvern da lydnivået sjeldent er under 85 dB.

Dette sier kanskje noe om viktigheten av å være selv beskyttet når man er på festival?

Det er altså ikke fastsatt noen grenseverdier for støy når det kommer til publikum i seg selv, men basert på relevante internasjonale standarder er det definert en høyeste grense for lydbelastning som kan aksepteres uten at det oppstår fare for hørselsskade. Disse er tilsvarende Folkehelseinstituttets tidligere anbefalinger (Anbefalte faglige normer for inneklima, 1998):

Så mye lyd tåler du på festivaler

Skadepotensialet bestemmes av 2 faktorer: Lydtrykk og varighet.

En god veileder på hvor mye hørselen tåler finnes i Arbeidstilsynets publikasjon (best.nr. 601) “En praktisk veiledning for musikk- og underholdningsbransjen” som viser sammenheng mellom lydbelastning og oppholdstid før man når et skadepotensial:

Ikke unormalt vil lydtrykket ligge på mellom 90 dB og 103 dB. Roskilde-festivalen oppgir selv at de tillater et snitt på 102 dB før de selv griper inn og demper lyden. Da har du isåfall under 15 minutter på deg før faren for permanent hørselskade oppstår – vel og merke uten beskyttelse. Hvor mye lyd du tåler på festival vil naturlig nok avhenge hvor høyt det spilles, hvor på festivalområdet du befinner deg og ikke minst om du bruker beskyttende propper.

Høvik Hørsel på Stavernfestivalen 2019:

stoybeskyttelse festival

Høvik Hørsel på Tons of Rock 2022

høvik hørsel festival
Kilder: HelsedirektoratetArbeidstilsynetForskning.no