Videokonsultasjon

I noen tilfeller kan det være lurt å opprettholde kontakt med sin audiograf uten at man nødvendigvis er fysisk tilstede. Din audiograf har god oversikt over din journal og kan effektivt bistå deg med hørselsrelaterte plager uten menneskelig kontakt. Dette kan være spesielt viktig hvis du har et pågående behandlingsforløp med begrenset mulighet for fysisk tilstedeværelse.

Hva kan du få hjelp med over en videokonsultasjon?

Selv om man er forhindret fysisk tilstedeværelse kan vi fortsatt gi deg gode råd om hvordan du kan få best mulig utbytte av ditt høreapparat. Audiografen kan demonstrere hvordan du enkelt kan rengjøre ditt høreapparat eller bytte ut enkelte deler.

Vi har også muligheten til å fjernjustere enkelte høreapparater. Dette skjer også via en videokonsultasjon.

Høvik Hørsel er også en del av Audiograf-forbundets sin krisetelefon for hørselshemmede.

Allerede bestilt time?

Bestill time

Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.
Ring oss på 67 53 20 51 eller benytt vår online timebestilling

Lurer du på noe?    Dine opplysninger vil kun bli brukt til å besvare deg.