Nå kan du bruke In-Ears med støyfiltre – Westone EAS-Serien

In Ears eller Scenemonitor?

Mange musikere må i dag velge mellom å bruke enten In-Ears (monitor i øret) eller scene-monitor/wedge (monitor på scenen vendt mot musikanten). Dette gjør at mange kvier seg for å velge In-Ears, selv om dette er helt klart det beste for hørselen. Å gå til anskaffelse av In-Ears, er ikke bare en super investering for dine live-opptredener, men også din egen hørsel!