Din handlekurv

Audiopedagog Yasmeen Zaidan

Jeg er audiopedagog utdannet fra UiO i 2020. Masteroppgaven min omhandlet jordmødres kunnskap om CMV (det meste vanlige medfødte viruset som fører til hørselstap hos nyfødte) i Norge. For meg står pasienten i fokus og som audiopedagog har jeg en genuin interesse av at pasientene skal forstå bedre de fysiske faktorerene (det muskulære, kroppsfunksjoner mm.) i kombinasjon med de psykologiske (det kognitive, stress, uro, søvnvansker). Så mange som 10-15% av befolkningen lider av tinnitusbesvær, og hvor flere av disse har en eller annen form for lydoverfølsomhet. Jeg er derfor veldig opptatt av at pasientene får tidlig hjelp til å minske utfordringene lydoverfølsomhet kan føre med seg.

Fagområder:

  • Hyperacusis (lydoverfølsomhet)
  • Misofoni og fonofobi
  • Tinnitus (øresus)
  • Lyttetrening
  • Språkvansker (impressive- og ekspressive)
  • Auditive prosesseringsvansker

Jeg jobber med barn som har alvorlige språkvansker utenom kontortiden. Ta kontakt for mer informasjon.

HELFO-avtale:

Yasmeen har direkte oppgjør med HELFO og kan tilby behandling på refusjon så fremt det foreligger en henvisning fra lege eller ØNH-lege. Henvisning kan sendes til Høvik Hørsel elektronisk over Helsenett eller per post til adresse O.H Bangsvei 17, 1363 Høvik (Høvik Hørsel). Hvis du skal sende per post, kan henvisningsskjema lastes ned her. Time må isåfall settes opp per telefon (tlf. 67 53 20 51) eller epost (ikke online).

 
portrettbilde audiopedagog Yasmeen Zaidan