Din handlekurv
Høvik hørsel

Høreapparat

Høreapparat med mulighet for oppkobling til mobiltelefon eller TV

Høreapparater i ulike farger. Kategoribilde for nettbutikk Høvik Hørsel

Høreapparat hos Høvik Hørsel

Hos Høvik Hørsel veileder vi deg til det ideelle høreapparatet ved hjelp av grundig hørselstest og individuell tilpassing. Vårt nøye utvalgte sortiment sikrer at hverdagen med nedsatt hørsel blir enklere.

Fordeler med Høreapparater:

 • Ikke bare gir de deg bedre hørsel, men kan gi deg en enklere hverdag.
 • Moderne høreapparater lar deg strømme lyd trådløst fra TV eller mobil direkte til apparatet.

Hvorfor velge høreapparat tidlig?

Over 90 % av hørselstap kan behandles med høreapparater. Å begynne tidlig med høreapparat er avgjørende for å forebygge demens. Studier viser at hørselstap er den største risikofaktoren for demens, med en 50% høyere risiko for de med hørselsproblemer. 

Trenger du høreapparat? Slik fungerer det

Første konsultasjon

Gjennomføre hørselstest og vurdere ulike høreapparater

Veien til høreapparat starter med en personlig konsultasjon hos en av våre audiografer. Først blir du undersøkt i ørene for å påse at ørevoks ikke kan ha noen innvirkning på hørselstesten. Må ørene renses, tas det hånd om der og da. 

Videre gjennomføres selve hørselstesten. Viser hørselstesten at du har behov for høreapparat, går man videre med det.

Her avdekker vi dine individuelle behov, som for eksempel:

 • Ønsker du oppkobling til mobiltelefon eller TV?
 • Er det andre hjelpemidler til høreapparatene du har behov for?
 • Hvordan ønsker du at apparatene skal se ut?
 • Har du spesifikke behov i sosiale settinger eller er det mer generelt?

Ulike høreapparater adresserer ulike hørselstap. Med utgangspunkt i dine preferanser og resultatene fra hørselstesten, vil audiografen anbefale det høreapparatet som er ideelt for deg. Vi sikrer at du forstår alle aspektene av din hørselsmåling. Om den viser at du for eksempel trenger formstøpte ørepropper til dine høreapparater, tilbyr vi det også.

Andre konsultasjon

Tilpasse høreapparater

Når du i samarbeid med audiografen din har valgt det apparatet som passer deg best, er neste steg tilpassing. Dette er essensielt for best mulig lydgjengivelse og komfort.

Audiografen analyser resultatene fra hørselstesten for å skreddersy tilpasningen av høreapparatet. Målet er å gi deg en lydgjengivelse som føles mest mulig naturlig. Hvis du også ønsker å bruke høreapparatet med mobiltelefon eller streamer, vil det nødvendige programmeringsarbeidet også foregå her. Det samme gjelder tilpasning av forhåndsinnstilte programmer for ulike situasjoner du kan befinne deg i (støyende omgivelser, møterom, foredrag, live musikk e.l). 

Tredje konsultasjon

Oppfølging av nytt høreapparat

Etter en prøveperiode med ditt nye høreapparat, vil en oppfølgingstime med din audiograf sørge for at alt fungerer som det skal. 

I løpet av denne timen gjøres følgende: 

 • Lyd- og brukeropplevelse evalueres. Basert på dine erfaringer kan justeringer gjøres for å sikre best mulig komfort og funksjonalitet.
 • Avdekke behov for å søke hjelpemidler som forenkler bruken.
 • Foreslå tilleggsutstyr som kan forenkle hverdagen og programmere dette.
 • Gjennomgå rengjøring av høreapparatet: bytte av filter, domer og andre vedlikeholdsprosedyrer som er essensielle for apparatets levetid og funksjonalitet.
 • Hvis du ønsker å prøve et annet type høreapparat, kan dette diskuteres og tilpasses ved avtale under oppfølgingstimen. Merk at det vil være en ekstra kostnad for tilpasning på KR 1200 per par for dette.

Målet vårt ved Høvik Hørsel er å sikre at alle dine behov blir møtt, og at du er fornøyd med ditt høreapparat.

Høreapparat: Ofte stilte spørsmål

Et høreapparat er et instrument som forsterker lyd for å kompensere for brukerens hørselstap slik at man lettere får med seg hva som blir sagt. Høreapparatet kan være plassert direkte inn i øregangen, over øret eller i noen tilfeller bak øret. Enkelt forklart består et høreapparat av en mikrofon, forsterker, prosessor og høyttaler. Fra lyden går inn i mikrofonen og kommer ut igjen av høyttaleren er lyden prosessert og justert ut ifra brukerens hørselstap slik at hen får med seg de viktige samtalene i hverdagen. På denne måten vil hen spare energi som kan brukes på andre ønskelige aktiviteter. Generelt vil bruk av høreapparat øke livskvaliteten, levealderen og være med på å forebygge demens.

Det er som oftest vanskelig å forstå at man selv trenger høreapparat da de fleste hørselstap har en treg progresjon. Dette gjør at hørselstapet ikke blir merkbart for en selv. Som oftest er de rundt en som legger merke til et hørselstap først. Det kan derfor være lurt å få testet hørselen hvis det blir påpekt at man hører dårlig. Uansett er det noe kjennetegn som man kan legge merke til:

Du må ofte spørre opp
Du misforstår hva som blir sagt
Problemer med å høre hva som blir sagt i støyende omgivelser eller hvis det er flere mennesker som prater samtidig
Unngår sosiale situasjoner 
Synes folk ofte mumler eller snakker lavt
Du kan oppleve en kombinasjon av tørre øyne, stive skuldre og nakke, hodepine og slitenhet

Er du usikker på om du hører dårlig kan det være lurt å få en profesjonell vurdering av en ØNH-lege eller audiograf. Desto tidligere man begynner med høreapparater jo lettere vil tilvenningen være. Det er viktig å begynne med høreapparat slik at man opprettholder de viktige funksjonene i hjernen som er med å hjelpe oss med å høre da disse blir svekket over tid hvis de ikke blir stimulert. 

Det finnes mange forskjellige typer høreapparater og mange forskjellige leverandører av apparater. De fleste leverandørene vil ha et fullstendig sortiment med de forskjellige typene.

RITE/RIC

Dette er den typen som de fleste høreapparatbrukere har i dag. RITE står for right in the ear og RIC står for right in canal. Apparatet ligger bak øret med en tynn kabel som føres inn i øregangen. På enden av kabelen sitter høyttaleren til apparatet. Høyttaleren er montert med en gummihette (propp) som gjør at høyttaleren ligge komfortabelt i øregangen.

BTE

Denne typen kan minne litt om RITE apparat, men er som oftest litt større og sterkere apparater. BTE står for behind the ear. Apparatet ligger bak øret og er koblet til en gummislange med formstøpt propp på enden som skal sitte i øret. Høyttaleren er montert i apparatet og lyden føres gjennom slangen og proppen. Disse apparatene er lettere håndtere på grunn av størrelsen og fordi proppen legger seg mer naturlig i øregangen når den føres opp til øret. Kan anbefales til eldre mennesker eller personer med dårlig fingermotorikk.

ITE/ITC/CIC/IIC

Dette er skreddersydde apparater hvor skallet på apparatet er lagd etter brukerens utforming til øret. Skallet blir lagd etter avtrykk av øret og øregangen til brukeren. De forskjellige betegnelsene går ut på hvor store apparatene er og hvor mye de fyller ut i øret. CIC (completely in canal) og IIC (invisible in canal) er de minste apparatene og kan neste ikke sees da de ligger inne i ørekanalen. ITE (in the ear) og ITC (in the canal) er litt større apparater som er bygd mer ut i øret. Størrelsen avhenger som oftest av hva slags funksjoner og komponenter man ønsker i høreapparatet. Det finnes også et universalt CIC på markedet som det ikke trengs avtrykk av ørene for å bruke.

I Norge kan NAV dekke inntil kr 6600/stk til høreapparat ved sykehus og ØNH-avtalespesialist med refusjonsavtale. Grunnet lange ventetider på sykehusene og avtalespesialistene, velger mange å kjøpe høreapparat privat. Privatkjøp forekommer også hvis man mister høreapparatet sitt (forsikring) eller hvis man vil oppgradere til nyere modeller. 

Høvik Hørsel selger høreapparater fra kr 10.000/stk og tilbyr gode finansieringsmuligheter ved privatkjøp.

Du får en egen utprøvingsperiode etterfulgt av en egen oppfølgningstime der brukeropplevelsen evalueres før evt. kjøp eller tildeling av apparater. Andre høreapparater kan bli utprøvd i en ny utprøvingsperiode etter denne timen. 

Ved utprøving av skreddersydde apparater ved privatkjøp vil det komme et produksjonsgebyr hvis apparatene returneres.

De fleste moderne høreapparater er oppladbare og oppbevares i en lader om natten. Noen leverandører tilbyr lader med innebygd rensesystem. Det viktigste av rens på et apparat er jevnlig skift (min. annen hver måned) av filteret som sitter på enden av høyttaleren. I tillegg burde man forsikre seg om at mikrofoninngangene er frie for smuss og støv. Dette kan holdes vedlike ved forsiktig bruk av en kost i mikrofoninngangene. Det er også anbefalt å bytte domer ca. en gang i kvartalet.

Hvis du er usikker på slags domer og filter du trenger til ditt høreapparat kan vi hjelpe deg med å få satt opp en profil på vår nettside. Profilen vil bli satt opp av din audiograf slik at du får riktige størrelser og tilgang på andre produkter som passer til ditt høreapparat.

Det er mulig å legge inn forskjellige programmer i høreapparatet. Et program vil få apparatet til å fungere innenfor visse parameter som skal hjelpe brukeren i en spesifikk lyttesituasjon. For eksempel kan en ha et eget program for restaurant/selskap eller et annet for når en er ute i naturen.

Hvis apparatet er programmert med forskjellige programmer kan disse byttes mellom via knappene på apparatene, fjernkontroll til høreapparatet hvis man er i besittelse av det eller appen. Hos noen høreapparatleverandører er det også mulig å lage egne programmer via appen til apparatene.

De fleste moderne høreapparatene kan koble seg til smarttelefoner for å justere apparatene via app og for å streame lyd. Det er ikke alle telefoner som kan koble seg opp til apparater, så det er viktig å være bevisst på det når man skal kjøpe ny telefon eller få nytt apparat.

Det finnes tilbehør til apparater som tv-boks, ekstern mikrofon og fjernkontroll. En tv-boks vil kunne sende lyd direkte fra TV-en og inn til høreapparatene slik at du vil få en klar lyd fra TV-en. Med en ekstern mikrofon vil du kunne høre din samtalepartner i vanskelige lyttesituasjoner eller ha mulighet til å mikke opp en foreleser.

Under en hørselstest vil det bli satt terskler for hvor lavt en hører de forskjellige frekvensene. Resultatet av hørselstesten, audiogrammet, vil bli brukt for tilpassingen av høreapparat. Under tilpassingen blir verdiene fra audiogrammet ført inn i høreapparatet slik at en får riktig forsterkningen i de forskjellige frekvensene. Dette vil være grunnlaget for lyden i høreapparatet, men vil kunne justeres ut ifra brukerens preferanser.

Det er mulig å få justert apparatet etter kjøpet. Etter hvert som man har brukt apparater over tid vil det være nødvendig å skulle justere styrken opp eller få lagt inn programmer til krevende lyttesituasjoner. Det anbefalt å ha kontrolltime minst én gang i året for service av apparatene og sjekk av ørene.

Skulle apparatet ditt slutte å fungere har vi drop-in service for høreapparat i våre åpningstider. Hvis du skulle være så uheldig å måtte sende inn høreapparatet til reparasjon kan vi tilby låneapparater i perioden man er uten høreapparater.

Stumt apparat: Hvis apparatet er stumt kan dette skyldes tette filter, brudd i ledningen eller tette mikrofoner. I første omgang kan en bytte filter og rense mikrofonene. Hvis ikke dette hjelper burde apparatet leveres inn for bytte av ledning.

Piping fra apparat: Piping fra apparatet kan skyldes at proppen ikke er tett nok eller at proppen ikke er riktig plassert i øret. Ta kontakt med din audiograf for rådgiving i propp og plassering. Det vil også kunne forekomme piping hvis øregangen er tett med voks.

Mistet kobling til mobil: Hvis ikke apparatene dine kobler seg opp til mobil eller app kan løsningen være å fjerne koblingen og koble det opp på nytt igjen.

Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.
Ring oss på 67 53 20 51 eller benytt vår online timebestilling

Pris: Kr 1800 per konsultasjon

Lurer du på noe?

 
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Dine opplysninger vil kun bli brukt til å besvare deg.