Tinnitusbehandling

Tinnitus er et symptom og ikke en sykdom. Det kan være mange årsaker til tinnitus (artikkel). Skader på hørselsnerven og muskulære spenninger er blant de hyppigste årsakene. Ofte medfører tinnitus til følgeplager som søvnproblemer, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, muskelspenninger, nedstemthet, depresjon og angst. Tinnitus kan behandles og bli mindre plagsomt eller helt borte. Hvis man ikke oppsøker hjelp kan det raskt utvikle seg til å bli en kronisk stresslidelse.

tinnitus behandling

Tinnitusanalyse – litt om undersøkelsen

Første steget i vår tinnitusbehandling er å gjennomføre en tinnitusanalyse. Analysen gjøres av et tverrfaglig apparat bestående av audiograf, fysioterapeut/manuellterapeut og kiropraktor. Først blir det gjort en audiologisk utredning av pasienten etterfulgt av en muskulær undersøkelse. Her kartlegger man om øresusen kommer av en hørselskade/øresykdom eller muskulære spenninger i nakke, kjeve, skuldre. Ofte ser vi en kombinasjon av begge deler. I tillegg vil analysen måle styrkegraden på øresusen og hvilken frekvens den ligger i.

Tinnitusbehandling ved muskulære funn

Hvis tinnitusanalysen viser at øresusen trigges av muskulære spenninger vil behandlingen basere seg på å gjenopprette nevromuskulær kontroll i de muskelgruppene analysen har gitt utslag på (nakke/kjeve/hals). Feilfunksjoner grunnet nedsatt muskulær kontroll i disse muskelgruppene er ofte en årsak til tinnitus.

Tinnitusbehandling ved audiologiske funn

Hvis tinnitusanalysen viser at øresusen forårsakes av en hørselskade har man ulike hjelpemidler som bidrar til å maskere øresusen. Ofte vil korrigering av et hørselstap, dvs, tilpassing av et høreapparat, evt. med et kombiapparat (høreapparat+tinnitusmasker) være den beste løsningen. Et kombiapparat vil korrigere hørselstap i tillegg til å ha egne lydgeneratorer for tinnitus. Et annet alternativ er ren lydbehandling, der man sender lyd som skal hjelpe hjernen med å tilvenne seg og legge fokuset bort fra øresusen. Kombinert med dette vil individuell bevisstgjøring og kognitiv veiledning av pasienten stå i fokus. Deler av metoden er også kjent som TRT (Tinnitus Retraining Therapy).

Tinnitusbehandling ved muskulære og audiologiske funn

Hvis tinnitusanalysen viser at øresusen både forårsakes av en hørselskade og muskulære spenninger, gjør man en kombinasjon av muskulær og audiologisk behandling basert på analysens funn. Dette kan også være aktuelt for normalthørende både med og uten muskulær betinget tinnitus, avhengig av plagegraden tinnitus gir.

Se prisliste for tjenester her

Bestill time

Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.
Ring oss på 67 53 20 51 eller benytt vår online timebestilling

Lurer du på noe?  Dine opplysninger vil kun bli brukt til å besvare deg. Vennligst samtykk til at dette er greit.

  Relaterte saker til tinnitus / øresus

  Fem tips til deg med øresus

  Høvik Hørsel og Høvikklinikken jobber daglig med personer som er rammet av…

  Les mer

  Hvordan behandles piping i ørene?

  Piping i ørene (tinnitus/øresus) er en plage mange sliter med.…

  Les mer