Behandling av tinnitus

En grundig utredning er nøkkelen til riktig behandling.

Tinnitusbehandling

Tinnitus er et symptom og ikke en sykdom. Det kan være mange årsaker til tinnitus (artikkel). Skader på hørselsnerven og muskulære spenninger er blant de hyppigste årsakene. Ofte medfører tinnitus til følgeplager som søvnproblemer, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, muskelspenninger, nedstemthet, depresjon og angst. Tinnitus kan behandles og bli mindre plagsomt eller helt borte. Hvis man ikke oppsøker hjelp kan det raskt utvikle seg til å bli en kronisk stresslidelse.

tinnitus behandling

Tinnitusanalyse – Undersøkelsen

Høvik Hørsels tinnitusanalyse gjøres av et tverrfaglig apparat bestående av audiograf, fysioterapeut/manuellterapeut og kiropraktor. Først blir det gjort en audiologisk utredning (full audiometri) etterfulgt av undersøkelse av muskler og ledd. Målet med analysen er å kartlegge om øresusen kommer av en hørselskade, øresykdom eller muskulære spenninger i nakke, hals og kjeve. Ofte ser man en kombinasjon av begge deler. Det audiologiske utredningen vil i tillegg måle styrkegrad og frekvens på tinnitus. Etter undersøkelsen vil det utarbeides en epikrise/rapport på analysens funn som sendes til fastlege (etter pasients samtykke).

Analysen gjøres følgende i 4 steg:

1. THI SPØRRESKJEMA
– Gir klinisk klassifisering og innsikt i tinnitus ́ alvorlighetsgrad

2. AUDIOMETRI/HØRSELSTEST OG MÅLING AV STYRKE/FREKVENS ØRESUS
– Fastslår grad og konfigurasjon av hørselstap, og identifiserer potensiell årsak til tinntus

3 IDENTIFISERING AV TINNITUS
– Validerer akustisk opplevelse av tinnitus og identifiserer verdi
– Gir en indikasjon på egnet behandlingsopplegg (forsterkning, maskering, lydterapi).

4. UNDERSØKELSE AV MUSKLER OG LEDD
– Fysioterapeut/manuellterapeut og kiropraktor undersøker muskler og ledd for å se om mulig årsakssammenheng ligger i muskel/skjelettsystemet.

Videre tilbys det en vederlagsfri kontrolltime hos audiograf etter at behandling er fullført. Dette for å evaluere behandlingens effekt og veien videre.

Ulike former for tinnitusbehandling (med utgangspunkt i analysens funn)

 • MUSKULÆR BETINGET TINNITUS
  – Muskulær betinget tinnitus behandles med reaktivering av nevromuskulær kontroll, spesielt i nakke, kjeve og hals.
  – Slyngebehandling hos fysioterapeut, etter forutgående behandling hos kiropraktor for å bedre bevegelighet i ledd.
  .
 • TINNITUSMASKER OG LYDTERAPI (Dersom man ikke har hørselstap)
  – Lydterapi er et hjelpemiddel i behandlingsprosessen for å redusere styrken på tinnitusrelatert nerveaktivitet.
  – Oppfølgning og kontroll hos audiograf
  .
 • TILPASSING AV HØREAPPARAT (Dersom man har hørselstap)
  – Korrigering av hørselstap gir bedre og mer nyansert hørsel og reduserer oppfattelsen av tinnitus – kombineres ofte med lydterapi
  – Oppfølgning og kontroll hos audiograf

 

Audiopedagog / Kognitiv terapi

Ofte kan behandling hos audiopedagog være den riktige løsningen for personer som rammes av tinnitus. Høvik Hørsel har audiopedagog med offentlig avtale, og kan tilby denne type behandling gjennom refusjonsavtale så fremt det foreligger en henvisning fra ØNH-spesialist eller lege. Henvisningen må oppgi diagnose som er relevant for tinnitus. På tinnitusanalysen hos Høvik Hørsel vil audiografen etter pasientens samtykke sende epikrise/rapport til fastlege som vil forenkle prosessen med henvisning fra lege til audiopedagog.

Les mer om behandling hos audiopedagog her. 

 

Se prisliste for tjenester her

Bestill time

Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.
Ring oss på 67 53 20 51 eller benytt vår online timebestilling

Timen koster kr 1 900

Lurer du på noe?  Dine opplysninger vil kun bli brukt til å besvare deg.

  Relaterte saker til tinnitus / øresus

  Høvik Hørsel og Høvikklinikken jobber daglig med personer som er rammet av…

  Les mer

  piping i ørene tinnitus

  Piping i ørene (tinnitus/øresus) er en plage mange sliter med.…

  Les mer