Tinnitusbehandling

NB: Merk deg at denne konsultasjonen ikke er tilgjengelig i vår Online-Booking. Årsaken er at undersøkelsen krever terapeuter fra ulike profesjoner. Ring eller send epost for timebestilling.

Tinnitus er et symptom og ikke en sykdom. Det er mange årsaker til tinnitus. Skader på hørselsnerven og muskulære spenninger er blant de hyppigste årsakene. Ofte medfører tinnitus følgeplager som søvnproblemer, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, muskelspenninger og nedstemthet/depresjon/angst.

Tinnitus kan behandles og bli mindre plagsomt eller helt borte. Hvis man ikke oppsøker hjelpe kan utvikle seg til å bli en kronisk stresslidelse. Det er derfor viktig å komme igang med behandling så raskt som mulig. I samarbeid med Høvikklinikken tilbyr Høvik Hørsel ulike behandlingsformer i samsvar med de funn vi finner ved audiologisk utredning, tinnitusanalyse og muskulær screening. Det finnes ingen «quick-fix»-behandling for tinnitus, med mindre den ene og alene kommer av muskulære spenninger og/eller låsninger i nakke/rygg/kjeve/skuldre/bekken. Imidlertid har vi fått metoder som over tid kan gjøre tinnitus vesentlig mindre plagsomt eller helt borte. Det er verdt å merke seg at tinnitus ofte har flere årsaker.

Vårt tverrfaglige apparat har spesialisert seg på bl.a. tinnitus og består av audiograf (Høvik Hørsel), fysioterapeut, manuellterapeut og kiropraktor (Høvikklinikken)

Behandlingsopplegg basert på årsak/funn etter utredning

  • Behandling av tinnitus og/eller nedsatt hørsel
  • Behandling av muskulære spenninger og/eller låsninger
  • Behandling av nedsatt lydtoleranse: hyperacusis, misfoni, fonofobi, recruitment
  • Behandling av en kombinasjon av muskulære spenninger og nedsatt hørsel og/eller nedsatt hørsel og nedsatt lydtoleranse

Behandlingsalternativer

  • Tilpassing av tinnitusmasker/høreapparat/Notch Therapy og/eller lydgenerator

Hørselstap og/eller tinnitus (høreapparat/lydterapi/Notch Therapy): Ved å forsterke naturlige lyder og/eller terapilyder/statiske signaler, vil hjernen lære seg til å ikke fokusere på tinnituslyden

  • Opptrening og normalisering av nevromuskulær kontroll

Muskulær betinget tinnitus/låsinger: Etter en grundig muskulær screening behandles du etter et eget opptreningsprogram for å normalisere nevromuskulær kontroll i nakke, kjeve, hals mm. Feilfunksjoner pga. nedsatt nevromuskulær kontroll i disse områder er ofte årsak til tinnitus.

  • Tinnitus Retraining Therapy (TRT)

Tinnitus Retraining Therapy (lydterapi): En behandling for tinnitus og nedsatt lydtoleranse med mål for desensitivisering av tinnituslidelse og tilvenning av lyd.

  • Avspenningsterapi/pusteteknikk

Avspenningsøvelser /pusteteknikk: For å dempe stressnivået er avspenningsøvelser og pusteteknikk samt fysisk aktivitet gunstig i behandlingen av tinnitus

Bestill time

Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.
Ring oss på 67 53 20 51.

Relaterte saker