Din handlekurv
bilde av person med sirkelsag som bruker hørselvern på arbeidsplass

Færre får hørselskader: Norsk studie peker på bruk av hørselvern på arbeidsplass som en av årsakene

Det er ikke ulogisk at økt oppmerksomhet og bruk av hørselvern på arbeidsplass bidrar til færre hørselsskader, og nå har norske forskere gjort funn som bekrefter denne påstanden. Dagens eldre (over 65 år) viser en signifikant nedgang i hørselstap sammenlignet med hva de gjorde før. Bruk av ørepropper / hørselvern på arbeidsplass pekes på som en viktig faktor. 

76 200 personer testet hørselen sin

Studien er basert på tall fra en stor helseundersøkelse gjort på personer over hele Norge. Her ble det blant annet gjort hørselstester (audiometri) av hver enkelt. Den første gruppen (HUNT2) ble testet mellom 1996 – 1998 og hadde hele 49 594 deltakere. Den andre gruppen (HUNT4) ble testet mellom 2017-2019 og hadde 26 606 deltakere. 

Signifikant endring i hørsel fra 1996-1998 til 2017-2019

De som testet seg mellom 1996-1998 hadde vesentlig dårligere hørsel enn gruppen som testet seg mellom 2017-2019. Tallene er med utgangspunkt i hvor mange av deltakerne i de ulike gruppene som hadde invalidiserende hørselstap (>=35 dB). 

Totalt sett (på tvers av kjønn og alder) var nedgangen i antall med invalidiserende hørselstap fra gruppe 1 (1996-1998) og gruppe 2 (2017-2019) på hele 31 %.

Hørselvern på arbeidsplass en av årsakene


Årsaken til hvorfor så mange færre personer har hørselstap nå enn før er sammensatt. Forskere peker på at økt bruk og oppmerksomhet rundt hørselvern på 1980-tallet kan være en viktig faktor. 

Det var først på 1980-tallet påbudet om bruk av hørselvern på arbeidsplass ble innført. På bakgrunn av det kan man antyde at flere personer i gruppen som testet hørselen sin mellom 2017-2019 har brukt hørselvern, enn gruppen som ble testet mellom 1996-1998. I begge gruppene er majoriteten av deltakerne mellom 55 og >90 år.

Andre mulige årsaker

Forskerne peker også på andre mulige faktorer som kan ha bidratt til at færre personer idag har invalidiserende hørselstap:

  • Reduksjon av støy på fritiden
  • Fremskritt i behandling av øresykdommer
  • Endringer i røykevaner
  • Generelt bedre helse
  • Dagens eldre er biologisk sett yngre
 
Kilder:

Bedrifter

Bedrifter som tar støyskader på alvor
Er du innkjøpsansvarlig for din bedrift?

Hvorfor velge Høvik Hørsel som leverandør av hørselvern på arbeidsplass?


1. Vi kan faget hørsel

Vi har flere spesialister på huset som til daglig undersøker og behandler personer med hørselskader og tinnitus. Deres kunnskap er verdifull også når det kommer til leveranse av hørselvern til bedrifter. 

2. Individuell passform øker bruken

Går du til innkjøp av formstøpte hørselvern, kan du tilby dine ansatte hørselvern som faktisk blir brukt! Vi vet at komfort er en viktig predikator for at ansatte faktisk bruker hørselvernet de får tildelt. 

3. Presis demping som opprettholder taleoppfattelsen

Det tilbys et bredt utvalg av ulike type filtre og dempinger. Dette gjør at dempingen kan tilpasses en spesifikk arbeidsplass sitt behov for demping. Ofte ser vi arbeidstakere som bruker hørselvern med for høy demping, og av den grunn velger å ta de av seg. Dessuten er det mange hørselvern som ikke ivaretar taleoppfattelse, noe som også er viktig for å unngå at ansatte tar av seg hørselvernene. 

4. Vi forhandler direkte med produsent

Vi forhandler direkte med vår proppeprodusent i Belgia (Variphone). Dette er et svært nøysomt laboratoriet som stiller strenge krav til kvalitet. Agenturet har vi hatt siden 2017 og deres ørepropper brukes av flere tusen bedrifter verden over. 

5. Produkter med påkrevde CE-sertifikater 

Alle produktene har påkrevde CE-sertifikater som er i henhold til forskriften om personlige verneutstyr. Disse er tilgjengelig for nedlasting her

6. Lang varighet 

Vi har markedets lengste garanti på formstøpte ørepropper: 3 år. Normalt levetid på formstøpte ørepropper er 4 – 6 år før det anbefales å ta nye avstøp. Bedrifter som bruker engangsørepropper kan faktisk spare kostnader ved å gå over til formstøpte ørepropper grunnet levetid. 

7. Mulighet for å lekkasjeteste øreproppene

Vi er eneste på markedet som kan gjøre en funksjonell lekkasjetest av passform. Da kan man påse at øreproppene er 100 % tette, og dermed gir den oppgitte dempingen.

8. Produkter med modulære egenskaper

Flesteparten av våre produkter kommer med utskiftbare moduler. Dette betyr at en ansatt kan ha flere ulike dempinger i samme ørepropp. Dessuten kan øreproppen også brukes til andre formål ved hjelp av moduler: f.eks konserter, radiokommunikasjon, musikklytting eller bluetooth.

9. Passformgaranti

Formstøpte ørepropper skal sitte som støpt! Alle kundene våre er derfor beskyttet gjennom vår 8 ukers passformgaranti. 

10. Øreavstøp på arbeidsplassen

Til bedrifter tilbyr vi utkjøring slik at hver enkelt unngår å oppsøke audiograf individuelt for å ta avstøp. Vi har også egen klinikk sentralt på Høvik mellom Oslo og Sandvika, og flere samarbeidspartnere som tilbyr avstøp lokalt der du bor. 

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud på hørselvern.

Kontakt for tilbud