Din handlekurv
bilde av støy på arbeidsplass

Er du utsatt for støy på din arbeidsplass?

Hørselstap er den mest utbredte yrkesskaden i Europa

Hørselskade eller hørselstap er den yrkesskaden det forekommer mest av i Europa. Halvparten av alle meldinger Arbeidstilsynet mottar, omfatter hørselskader. Det kan imidlertid være vanskelig å spore hvor og når en hørselskade har oppstått, med mindre arbeidsgiver har vært flink til å følge opp de ansattes hørsel med hørselskontroll (audiometri).

Grenseverdier for støy i forskjellige yrker

For at grenseverdiene skal være tilpasset forskjellige yrker har Arbeidstilsynet delt dette inn tre ulike støygrupper. De fastsatte grenseverdiene som oppgis i de forskjellige støygruppene er basert på noe som kalles “normert ekvivalentnivå”, som vil si gjennomsnittet av støyverdiene iløpet av en eller åtte timer. Støybelastningen skal forsøkes redusert til minimum 10 dB lavere enn angitt grenseverdi. For å måle det normerte ekvivalentnivået, må det utføres målinger av personell med nødvendig kompetanse og utstyr. Godkjente bedriftshelsetjenester eller frittstående yrkeshygienikere kan tilby dette. For å få en viss idé om hvor høy lyden er på arbeidsplassen, kan man laste ned en app som måler støyverdiene med smarttelefon. Dette vil riktig nok ikke være en “godkjent” støymåling, men kan gi en indikasjon på hvor høy lyden er i et gitt tidsrom.

Støygruppe 1 – 55 dB

Grenseverdien i støygruppe 1 er satt til 55 dB og tilhører yrker som stiller “store krav til vedvarende konsentrasjon eller behov for å føre uanstrengt samtale”. Dette kan være typiske aktiviteter som saksbehandling, klientsamtaler, møtevirksomhet mm. Ansatte som sitter i åpent kontorlandskap, kan også falle under denne kategorien.

Høyeste tillatte desibelgrense (dB): 55 dB (normert ekvivalentnivå á en time)

Støygruppe 2 – 70 dB

Støygruppe 2 gjelder personer som jobber under store krav til presisjon, hurtighet eller oppmerksomhet, for eksempel butikk, konduktør, servering eller lignende. Yrkesgrupper som faller under denne kategorien skal ikke utsettes for mer enn 70 dB (normert ekvivalentnivå).

Høyeste tillatte desibelgrense (dB): 70 dB (normert ekvivalentnivå á en time)

Støygruppe 3 – 85 dB

Yrkesgrupper som faller inn under støygruppe 3 har en øvre grense på 85 dB. Overskrider støy på arbeidsplass 85 dB er det dessuten påbudt med hørselvern. Støygruppe 3 tilhører yrker der det er nødvendig å bruke støyende utstyr, som for eksempel på et verksted eller i industrien. Denne kategorien inkluderer også ansatte i utelivsbransjen og transportbransjen.

Høyeste tillatte desibelgrense (dB): 85 dB (normert ekvivalentnivå á åtte timer)
Når må arbeidsgiver iverksette tiltak?
De ansattes risiko forbundet med støy er arbeidsgivers ansvar. Dette innebærer først og fremst at arbeidsgiver skal kartlegge og vurdere støybildet på arbeidsplassen. Dette skal gjøres hvis det er grunn til å tro at grenseverdiene overskrides. Viser en støymåling at grenseverdiene overskrides, skal tiltak iverksettes umiddelbart.

Første steg er å undersøke om støykilden kan fjernes. Men dette kan potensielt være veldig kostbart hvis bedriften må gå til innkjøp av helt nye maskiner som genererer mindre støy. Mulige konkrete tiltak forbundet med støykilden skal også vurderes, som for eksempel isolering eller tilpassing/flytting. Tilrettelegging og omorganisering av arbeidsplassen er også et alternativ som skal vurderes hvis dette kan bidra til å redusere risikoen for hørselskader hos de ansatte. Disse tiltakene skal vurderes og prøves før man går til innkjøp av hørselvern. I mange tilfeller vil det være nødvendig å kombinere bruk av hørselvern med disse tiltakene.

Hørselvern som løsning

Egnet hørselvern er påbudt hvis de ansatte utsettes for >85 dB (normert ekvivalentnivå) eller at topp/peak-verdi (maksimalt lydnivå) overskrider >130 dB. “Egnet hørselvern” menes med at det skal være egnet til det yrket man utfører. Å bruke hørselvern skal være minst mulig belastende for arbeidstakerne av hensyn til brukervennlighet og komfort. Er man for eksempel avhengig av å kommunisere med kolleger eller kunder samtidig som høy lyd skal dempes, er hørselvern som muliggjør kommunikasjon med andre, egnet. Hørselvern skal dessuten velges i samråd med de ansatte slik at risiko og belastning ved bruk er så lav som mulig. Alle hørselvern som skal brukes i arbeidssituasjon må tilfredsstille krav i forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av verneutstyr.

Kilde: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/stoy/

Våre kunder

Er du innkjøpsansvarlig for din bedrift?
Er du innkjøpsansvarlig for din bedrift?

Lurer du på noe?

 
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.