Høreapparater

Høreapparater brukes av personer med nedsatt hørsel. Per i dag eksisterer det ingen form for behandling mot nedsatt hørsel og dermed er høreapparater eneste løsning for å gjenvinne normal hørsel. Den teknologiske utviklingen på høreapparater i dag har vært enorm. Nå kan du få høreapparater som er så godt som usynlige med mange ekstrafunksjoner. Blant annet kan du sammenkoble høreapparatet med telefon, TV, høyttalere o.l.. Dette forenkler hverdagen til mange personer. Høvik Hørsel gir råd og veiledning til hvilket høreapparat som passer din hørsel og livsstil.

Anskaffelse av høreapparater

Alternativer:
1. Utarbeide søknad til NAV om å få dekket høreapparat (via ØNH-spesialist og audiograf)
2. Kjøpe høreapparat privat

Søknad om støtte fra NAV

Vi hjelper deg med fremgangsmåten når du skal søke til NAV om høreapparat.

Kjøpe høreapparat direkte av oss

Vi tilbyr et bredt utvalg av høreapparater til alle forskjellige behov. Det finnes også en mengde ekstrautstyr tilgjengelig. Audiografene våre står ansvarlig for veiledning, rådgiving, tilpassing og utdeling av høreapparatet.

Bestill time

Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.
Ring oss på 67 53 20 51 eller benytt vår online timebestilling

Lurer du på noe?

Dine opplysninger vil kun bli brukt til å besvare deg. Vennligst samtykk til at dette er greit.

Relaterte saker