Din handlekurv
kvinne som skal til behandling for piping i ørene og øresus

Hvordan behandles piping i ørene?

Piping i ørene (tinnitus/øresus) er en plage mange sliter med. Før oppstart av behandling, er det først og fremst viktig å kartlegge om øresusen skyldes muskulære spenninger, hørselskade/øresykdom, eller en kombinasjon av dette. Derfor må det først utføres en audiologisk utredning med tinnitusanalyse, samt en muskulær undersøkelse. Dette gjennomføres av vårt tverrfaglige apparat bestående av audiograf, audiopedagog, fysioterapeut/manuellterapeut og kiropraktorer. Undersøkelsens funn vil være utgangspunkt for videre behandling.

Plutselig piping i øret eller piping som kommer og går vil ikke nødvendigvis medføre en kronisk tinnituslidelse, men kan være et tegn på at du vært utsatt for et for høyt stress-nivå, lydtrykk/høy lyd – som over tid kan medføre en kronisk tinnitus -eller stresslidelse.

Piping i ørene kan skyldes muskulært betinget tinnitus

Tilsier analysens resultat at øresusen alene skyldes muskulære spenninger/låsinger (som også ofte kan medføre svimmelhet), tilbys det et eget behandlingsoppsett som baserer seg på å normalisere spenningsnivået i det nevromuskulære systemet som generer øresus. Det kan også være behov for lydterapi, alt etter tinnitus´ plagegrad.

Øresus forårsaket av hørselskade/øresykdom

Skyldes øresusen en hørselskade, tilbyr vi det siste innen tinnitusmasker og/eller høreapparater. Når det gjelder nedsatt hørsel og tinnitus, kan vi basert på tinnitusanalysen dempe aktiviteten som genererer øresus slik at denne roer seg ned, blir mindre plagsom eller helt borte. Audiopedagogisk behandling kan også inkluderes her.

Øresus forårsaket av muskulære spenninger og hørselskade/øresykdom

Skyldes tinnitus både muskulære spenninger og hørselskade/øresykdom, vil det utføres en kombinasjon av de ulike behandlingene. Dette innebærer også audiopedagogisk behandling.

SE OGSÅ – Årsaker til tinnitus

 

Bestill time

Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.
Ring oss på 67 53 20 51 eller benytt vår online booking.


Ta kontakt

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.