Hvordan behandles piping i ørene?

Piping i ørene (tinnitus/øresus) er en plage mange sliter med. Før oppstart av behandling, er det først og fremst viktig å kartlegge om øresusen skyldes muskulære spenninger, hørselskade/øresykdom, eller en kombinasjon av dette. Derfor må det først utføres en audiologisk utredning med tinnitusanalyse, samt en muskulær undersøkelse. Dette gjennomføres av vårt tverrfaglige apparat bestående av audiografer, fysioterapeuter/manuellterapeuter og kiropraktorer som har spesialisert seg på tinnitus. På bakgrunn av analysens resultat, iverksettes behandling.

Det er viktig å starte opp behandlingen så raskt som mulig for å optimalisere prognosen. Plutselig piping i øret eller piping som kommer og går vil ikke nødvendigvis medføre en kronisk tinnituslidelse, men kan være et tegn på at du vært utsatt for et for høyt stress-nivå, lydtrykk/høy lyd – som over tid kan medføre en kronisk tinnitus -eller stresslidelse.

Muskulært betinget tinnitus

Tilsier analysens resultat at øresusen alene skyldes muskulære spenninger/låsinger (som også ofte kan medføre svimmelhet), tilbys det et unikt behandlingsoppsett som baserer seg på å normalisere spenningsnivået i det nevromuskulære systemet som generer øresus. Det kan også være behov for lydterapi, alt etter tinnitus´ plagegrad.

Øresus forårsaket av hørselskade/øresykdom

Skyldes øresusen en hørselskade, tilbyr vi det siste innen tinnitusmasker og/eller høreapparater. Når det gjelder nedsatt hørsel og tinnitus, kan vi basert på tinnitusanalysen dempe aktiviteten som genererer øresus slik at denne roer seg ned, blir mindre plagsom eller helt borte.

Øresus forårsaket av muskulære spenninger og hørselskade/øresykdom

Skyldes tinnitus både muskulære spenninger og hørselskade/øresykdom, vil det utføres en kombinasjon av de ulike behandlingene. Pusteteknikk og avslapningsøvelser kan bidra til å redusere plagegraden og dempe stressnivået. Dette er integrert i behandlingsprotokollen.

SE OGSÅ – Årsaker til tinnitus

Bestill time

Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.
Ring oss på 67 53 20 51 eller benytt vår online timebestilling

Lurer du på noe?

    [wpgdprc "Dine opplysninger vil kun bli brukt til å besvare deg. Vennligst samtykk til at dette er greit."]